Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja sieci cieplnej z przyłączami

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja sieci cieplnej z przyłączami od budynku Żeromskiego 4 do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Wyborskiej 12 wraz z podłączeniem Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wyborskiej 10 oraz budynku PSS Społem przy ul. Plac Wolności 9. Zakres projektu oznaczony został na mapie – T 5.1 – budynek ZSZiO (18) oraz przyłącza do 17 węzłów cieplnych.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert w formie elektronicznej upływa dnia 07.04.2021 r. do godz. 10oo 07.04.2021 r. do godz. 1015

31 marca 2021
Czytaj więcej o: Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja sieci cieplnej z przyłączami

Udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej w roku 2020

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2020 wyniosły:
– ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii – 92,53%
– ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0%
– ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych – 0%

26 lutego 2021
Czytaj więcej o: Udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej w roku 2020

Udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej w roku 2019

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2019 wyniosły:
– ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii – 87,20%
– ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów – 0%
– ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych – 0%

26 lutego 2021
Czytaj więcej o: Udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej w roku 2019